פרשת דברים: להתחבר לנצחיות

Main Menu

Events & Classes


Main Menu

Membership


Become a Member

Find more wisdom and practices to elevate your self, your life, and the people around you. From weekly articles and videos to live-streamed and in-Centre classes and events, there is a membership plan for everyone.

View Membership Plans
Featured Membership:
Onehouse Community
  • Benefits include:
  • Join interactive webinars each week
  • Watch full-length courses on-demand
  • Enjoy discounts on events, guidance services & products*
  • And much more...
  • Join Today
  • *At participating locations. Restrictions apply.
Main Menu

Guidance


Go even deeper into the wisdom of Kabbalah with personalized guidance and chart readings.
Free Consultation With a Teacher

Our dedicated instructors are here to help you navigate your spiritual journey.

Request Yours
Kabbalistic Astrology Chart Reading

Learning about our soul through an astrological chart helps to give more meaning and greater understanding to the experiences we face, the people we know, the work we do, and the forks in the road.

Book a Chart Reading
Personal Guidance – Kabbalah Centre Services

One-on-one personalized sessions with an instructor to delve deeply into an area that interests you or support where you need it most. Meetings span from relationships to tikkune to deep Zohar study, all customized especially for you.

Book a Guidance Session

Shabbat Consciousness Lectures 2021

פרשת דברים: להתחבר לנצחיות


Published: August 25, 2021
Originally recorded: July 17, 2021

Like 4 Comments Share

Lesson Highlights

• לחזק את העבודה של הרב וקרן
• להעצים את הערכה שלנו
• להתחבר לנצחיות: העבר, ההווה והעתיד קיימים יחדיו
• לגלות את חלקנו בשרשרת
• אנו המכלול של כול המלאכים שיצרנו


Lesson Description

This lesson is in Hebrew undubbed. If you would like to listen to this lecture voiced-over in English, click on the following link. Devarim: Connecting to Eternalism

הצטרפו למיכאל שהוא מגלה כיצד כול אחד מאיתנו עושה חלקו בעבודה שהנשמה שלנו הגיעה לעולם הזה לעשות, היכולת ליצור מלאכים, להתחבר לנצחיות ולאור אינסוף.


About This Course

One of the major spiritual connections kabbalists make on the Shabbat is the reading of a weekly Bible portion. These consciousness lectures present lessons on each week's portion to elevate our consciousness and create awareness of the spiritual energy and gifts that are available through the reading of a Torah Scroll. With greater awareness and an awakened consciousness, we can connect to the Light revealed each week and use it as support in our ongoing spiritual work.


Course Instructors

Course Playlist

Comments