פרשת וארא

Main Menu

Events & Classes


Main Menu

Membership


Become a Member

Find more wisdom and practices to elevate your self, your life, and the people around you. From weekly articles and videos to live-streamed and in-Centre classes and events, there is a membership plan for everyone.

View Membership Plans
Featured Membership:
Onehouse Community
  • Benefits include:
  • Join interactive webinars each week
  • Watch full-length courses on-demand
  • Enjoy discounts on events, guidance services & products*
  • And much more...
  • Join Today
  • *At participating locations. Restrictions apply.
Main Menu

Guidance


Go even deeper into the wisdom of Kabbalah with personalized guidance and chart readings.
Free Consultation With a Teacher

Our dedicated instructors are here to help you navigate your spiritual journey.

Request Yours
Kabbalistic Astrology Chart Reading

Learning about our soul through an astrological chart helps to give more meaning and greater understanding to the experiences we face, the people we know, the work we do, and the forks in the road.

Book a Chart Reading
Personal Guidance – Kabbalah Centre Services

One-on-one personalized sessions with an instructor to delve deeply into an area that interests you or support where you need it most. Meetings span from relationships to tikkune to deep Zohar study, all customized especially for you.

Book a Guidance Session

השיעור השבועי עם מיכאל ברג

פרשת וארא


Published: January 23, 2014
Originally recorded: January 18, 2012

Like Comments Share

About This Course

שיעור הקבלה השבועי הוא שיעור שמעביר מיכאל ברג לתלמידי המרכז לקבלה ברחבי העולם פעם בשבוע. השיעור מועבר בשפה העברית ועוסק בפרשת השבוע הקרובה על פרשנותה הקבלית, המודעות שמעניקה לנו אותה פרשה, והאנרגיה אליה ניתן להתחבר באותה שבת. ספר בראשית ספר שמות ספר ויקרא ספר במדבר ספר דברים ספר בראשית שם אורך (דקות) מחיר.


Course Instructors

Course Playlist

Comments